μηκέτι


μηκέτι
μη-κ-έτι, nicht mehr, nicht länger; in Aufforderungen und Verboten; nicht wieder

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • μηκέτι — no more indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μηκέτι — (Α μηκέτι) επίρρ. (ως απαγορευτικό για αποτροπή επανάληψης μιας πράξης στο μέλλον) όχι πλέον («ἴδε, ὑγιὴς γέγονας ὕπαγε καὶ μηκέτι ἁμάρτανε», ΚΔ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < μή + ἔτι, με παρεμβολή τού κ αναλογικά προς το οὐκ έτι] …   Dictionary of Greek

 • μηκέθ' — μηκέτι , μηκέτι no more indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μηκέτ' — μηκέτι , μηκέτι no more indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Mimnermus — Mimnermos was one of several ancient, Greek poets who composed verses about solar eclipses, and there was in fact a total solar eclipse of his home town, Smyrna, on April 6, 648 BC[1] His poetry survives only as a few fragments yet they afford us …   Wikipedia

 • Meketibolodon — Temporal range: Late Jurassic Scientific classification Kingdom: Animalia Class: Mammalia Order …   Wikipedia

 • List of Greek phrases — List of Greek Phrases/ProverbsContents *Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω *See also NOTOC Αα (h)a ;Apolytonic|γεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω: Ageōmetrētos mēdeis eisitō .: Let no one without knowledge of geometry enter . Motto over the… …   Wikipedia

 • Codex Washingtonianus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 032 …   Wikipedia

 • брань — БРАН|Ь (478), И с. 1.Бой, битва, война: Не съвѣштаваи съ страшивъмъ о брани... ||...и съ рабъмь лѣнивъмь о мънозѣ дѣланьи. (περὶ πολέμου) Изб 1076, 152 152 об.; воиникъ. страстьнѣ падъ на ||=брани. (ἐν τῷ πολέμῳ) ЖФСт XII, 93 об. 94; на браньхъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • моутьныи — (22) пр. 1. Замутненный, загрязненный: напоимъ братию свою ѡстрѹѥниѥмь мѹтьнъмь (ϑολερον) СбТр XII/XIII, 134; написѧ адамъ ˫ада см҃ртьнаго рекше скорби и печали и слезъ възмѹщень˫а мѹтьна акы пь˫аньствѹ сподобисѧ КН 1280, 375в; горе напа˫ающемѹ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • непри˫атьныи — (26) пр. 1.Невосприимчивый, не воспринимающий чегол.: тѣлесьномѹ свобоженѹ страстии ѹдьржани˫а. и д҃ши къ томѹ непри˫атьнѣ сѹщи. (μηκέτι δεκτικῆς) КЕ XII, 286б; и бѣси мѹчими мѹчитисѧ хотѧще (аще) и телесъ не имѹще. стражеть же ѡбаче д҃ша. аще и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.